Erik67 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Rekenen met hexadecimale getallen

Rekenen met hexadecimale getallen

Voor veel mensen is rekenen niet een van de meest favoriete bezigheden. Op school hebben we allemaal geleerd om te rekenen met het decimale stelsel ofwel met de cijfers nul tot en met negen. Naast het…
Wat is IBAN, BIC en SEPA?

Wat is IBAN, BIC en SEPA?

We zijn ondertussen al aardig gewend geraakt aan het gebruik van het IBAN systeem om binnenlandse betalingen te verrichten. Sinds 1 augustus 2014 zijn we in Nederland volledig overgegaan op dit nieuwe…
140 liter water nodig voor één kopje koffie!

140 liter water nodig voor één kopje koffie!

Water is de eerste levensbehoefte van mensen, dieren en gewassen. Ongeveer 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Slechts 2,5% daarvan is zoet water en daarvan is 0,25% bruikbaar voor de mens. H…

Elektromagnetisch spectrum: zichtbaar licht

Het blijft altijd een zeer fascinerend natuurverschijnsel: de regenboog. Door de breking en weerkaatsing van het witte zonlicht in waterdruppels wordt het gehele kleurenspectrum die we met onze ogen k…
Entropie, de orde of wanorde van energie

Entropie, de orde of wanorde van energie

Als we om ons heen kijken dan lijkt het universum waarin we leven één groot geheel te zijn van allerlei systemen die perfect op elkaar aansluiten. Maar vanaf de Big Bang tot aan het universum, zoals w…
Zware metalen: giftig of nodig voor de gezondheid

Zware metalen: giftig of nodig voor de gezondheid

Er bestaan nogal wat misvattingen over zware metalen en de gezondheidseffecten ervan. Zo gaan de meeste mensen ervan uit dat alle zware metalen giftig zijn. Toch zijn niet alle zware metalen giftig te…
Gezonde seizoensgroenten: voorjaarsgroente

Gezonde seizoensgroenten: voorjaarsgroente

In de lente ontwaakt de natuur weer uit haar winterslaap. Voor de mensen zijn voornamelijk groenten en peulgewassen van belang. Groenten vormen qua voedingswaarde een goede bron voor vitaminen, proteï…
Elektromagnetisch spectrum: röntgenstraling

Elektromagnetisch spectrum: röntgenstraling

Wanneer men bijvoorbeeld kiespijn heeft of ongelukkig ten val is gekomen dan is het eerste wat een tandarts of arts doet een foto maken. Sinds de ontdekking van röntgenstraling hebben artsen de mogeli…

Elektromagnetisch spectrum: infrarode straling

Van alle elektromagnetische straling die afkomstig is van de zon bereikt vooral infrarode straling het aardoppervlak. Deze straling kunnen wij mensen niet met onze ogen waarnemen, we ervaren deze stra…
Elektromagnetisch spectrum: gammastraling

Elektromagnetisch spectrum: gammastraling

Gammastraling is net als zichtbaar licht een onderdeel van het elektromagnetische spectrum. Het grote verschil tussen gammastraling en zichtbaar licht is de hoeveelheid energie die de desbetreffende f…